Notat om barmarksværkerne og disses økonomi mv.

03-10-2001