Notat om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i kommunerne

14-02-2001