Rigsrevisionens internationale arbejde finder primært sted inden for rammerne af 4 internationale samarbejdsfora for rigsrevisioner. Det er vigtigt for Rigsrevisionen at deltage og repræsentere Danmark i disse samarbejdsfora.

Udgangspunktet for Rigsrevisionens internationale samarbejde er, at vi medvirker til at præge den internationale udvikling i offentlig revision og opnår et konkret udbytte af samarbejdet internt i Rigsrevisionen.

Formålet med Rigsrevisionens internationale samarbejde kan formuleres i 2 mål:

1) Rigsrevisionen præger aktivt den internationale udvikling inden for offentlig revision

2) Rigsrevisionen drager internt nytte af det internationale samarbejde

Rigsrevisionens internationale samarbejde skaber en bred berøringsflade og et stærkt internationalt netværk. Det betyder, at vi hurtigt kan trække på den nyeste viden og erfaring fra andre rigsrevisioner i vores egen revision og undersøgelser.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 2. juli 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00