Bagved revisionen

Vi rapporterer resultatet af revisionen til Statsrevisorerne, og de kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Arbejdsdelingen mellem Statsrevisorerne og Rigsrevisionen er således, at Rigsrevisionen foretager revisionen og rapporterer resultatet af revisionen til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne lægger Rigsrevisionens undersøgelse til grund for deres bemærkninger og afgiver beretningerne til Folketinget.

Vi udarbejder ca. 25 beretninger om året. Ca. 1/3 af beretningerne udarbejdes på baggrund af anmodninger fra Statsrevisorerne, mens vi selv tager initiativ til de øvrige beretninger. Vi planlægger revisionen på baggrund af væsentlighed og risiko. Nogle af undersøgelserne relaterer sig til et enkelt ministeries økonomiske styring, mens vi i andre undersøgelser bruger vores unikke mandat til at undersøge emner på tværs af ministerområder. Rigsrevisionens uafhængighed indebærer, at vi selv har ansvaret for planlægningen af revisionen og for valg af metoder.

Det er en styrke ved den statslige revisionsordning, at beretningerne er offentligt tilgængelige, og at institutionens navn som altovervejende hovedregel er knyttet op på resultaterne i beretningen.

Det er også en styrke i den statslige revisionsordning, at reglerne sikrer opfølgning på undersøgelserne. Senest 4 måneder efter, at beretningen er afgivet, skal den pågældende minister svare på Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkning i en såkaldt ministerredegørelse.

Når Rigsrevisionen har gennemgået ministerens redegørelse, udarbejder Rigsrevisionen et opfølgningsnotat (§ 18, stk. 4-notat). Svaret fra Rigsrevisionen, som går til både ministeren og Statsrevisorerne, skal ligge klar inden 1 måned efter modtagelsen af ministerredegørelsen.

Se også processen for opfølgning på beretninger.

Rigsrevisionens adgang til oplysninger er beskrevet her.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 23. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00