Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

19-08-2015

Beretning nr. 19/2014

Beretningen handler om trafikselskabernes arbejde med at harmonisere priserne for billetter til den kollektive trafik (taksterne) og om, hvordan Transportministeriet (nu Transport- og Bygningsministeriet) har understøttet dette arbejde. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere trafikselskabernes og Transportministeriets arbejde med at harmonisere taksterne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har trafikselskaberne arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne i hele landet?
 • Har trafikselskaberne arbejdet aktivt med at harmonisere taksterne regionalt?
 • Har Transportministeriet som sektoransvarlig understøttet trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne? 

Undersøgelsen er en udløber af Rigsrevisionens beretning om driften af rejsekortet fra april 2015, som vi selv tog initiativ til i marts 2014. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. august 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2014 om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det er hensigten i lovgivningen, at en rejse med kollektiv trafik skal kunne foregå på én billet, uanset om rejsen foretages med bus, metro eller tog, og at taksterne er ensartede og overskuelige for passagererne. Danmarks 6 regionale trafikselskaber, tog­­operatører og Metroselskabet har siden 2009 forsøgt at harmonisere taksterne i den kollektive trafik, bl.a. med introduktionen af rejsekortet i 2011, der kun medførte en delvis harmonisering.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at taksterne i den kollektive trafik ikke er blevet harmoniseret på landsplan, sådan som Folketinget har forudsat det i lovgivningen.

Trafikselskaberne har således hverken kunnet blive enige om at skabe en landsdækkende enkeltbillet, at harmonisere taksterne regionalt eller at harmonisere trafikselskabernes takster med togoperatørernes. Det har givet utilfredse kunder, der oplever, at priser, billetprodukter og rabatordninger er forskellige og uoverskuelige.

Statsrevisorerne finder det problematisk:

 • at kompetencen til at fastsætte takster er fastsat på en måde, der giver trafikselskaberne ringe incitament til at blive enige om fælles, landsdækkende takster
 • at transportministeren vanskeligt kan understøtte trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne, fordi ministerens kompetence til at gribe ind i tilfælde af uenighed er begrænset.

Statsrevisorerne konstaterer, at en landsdækkende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik reelt ikke er mulig, medmindre takstkompetencen ændres, så kommuner, regioner og togoperatører fratages det endelige ansvar for at fastsætte takster, eller at trafikselskaberne seriøst bestræber sig på at blive enige."

Rigsrevisionens notat af 29. januar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2014 om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport- og bygningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne på Sjælland, herunder taksterne for de resterende kundegrupper og implementeringen af Takst Sjælland 2016
 • trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne vest for Storebælt
 • Transport- og Bygningsministeriets initiativer i forhold til at sikre, at trafikselskaber­ne lever op til lovgivningens intentioner om takstharmonisering, hvis trafikselskaberne ikke kan blive enige. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 10. august 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2014 om harmonisering af taksterne i den offentlige trafik. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne på Sjælland, herunder taksterne for de resterende kundegrupper og implementeringen af Takst Sjælland 2016
 • trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne vest for Storebælt
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriets initiativer i forhold til at sikre, at trafikselskaberne lever op til lovgivningens intentioner om takstharmonisering, hvis trafikselskaberne ikke kan blive enige. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik