En vigtig forudsætning for at sikre en effektiv revision er motiverede, engage­­re­­­­de og kompetente medarbejdere og ledere samt et velfungerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø, hvor der er fokus på fælles mål og løsning af kerneopgaven. HR-strategien har derfor fokus på at udvikle ledere, medarbejdere og arbejdsprocesser og på at skabe et arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj arbejdsglæ­de og trivsel. Arbejdet skal give mening, og det skal være tydeligt for den enkelte, hvordan man bidrager til Rigsrevisionens strategi og mål.

HR-strategien understøtter Rigsrevisionens 3 løfter og de underliggende indsatser – især indsats 5: Vi er en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og stort engagement  og indsats 6: Vi kommunikerer klart om vores arbejde i dialogen med dem, vi reviderer.

I 2019 har direktionen prioriteret følgende HR-indsatser:

 • Effektiv onboarding
 • Ledelsesudvikling
 • Konstruktiv dialog.

For at styrke fokus på arbejdet med en effektiv onboarding af nye medarbejdere har Rigsrevisionen i 2019 et ekstern resultatkrav i forhold til fastholdelse af nyansatte medarbejdere. Målet er, at 90 % af de medarbejdere, der er ansat i 2017, 2018 og 2019, fortsat arbejder i Rigsrevisionen ved udgangen af 2019.

HR-strategien formidler Rigsrevisionens værdier og tilgang til følgende 9 HR-temaer:

 1. Kultur og samarbejde
 2. Ledelse
 3. Rekruttering og onboarding
 4. Kompetenceudvikling
 5. Løn
 6. Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 7. Arbejdsmiljø og trivsel
 8. Sundhed og sygdom
 9. Sanktioner og afsked

For yderligere information, kontakt Lisbeth Herlev (tlf. 33 92 85 65) eller Helle Jonassen (tlf. 33 92 85 20).

Senest opdateret den 19. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00