SØG I revisionsresultater

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Vi undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens midler går til de formål, som Folketinget har besluttet.

Rigsrevisionen holder lukket mellem jul og nytår.

NYHEDER 

Nyhedsbrev

NYHEDER

RIGSREVISIONEN ST. KONGENSGADE 45 1264 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77-80-61-13 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00