Borgerhenvendelser

Hvis du som borger, interesseorganisation e.l. har spørgsmål om eller kommentarer til vores virksomhed, er du velkommen til at kontakte os via info@rigsrevisionen.dk eller til:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Rigsrevisionens håndtering af borgerhenvendelser

Rigsrevisionen sætter pris på at blive orienteret om forhold, som borgerne mener kan have vores interesse, og vi gennemgår dem derfor altid og besvarer alle relevante henvendelser.

Rigsrevisionens uafhængighed og arbejdsopgaver betyder imidlertid, at vi ikke starter en revisionssag udelukkende på baggrund af henvendelser fra borgere, institutioner o.l. Har borgerhenvendelserne ikke en betydning for vores sager/sagsbehandling, vil vi som udgangspunkt forsøge at henvise borgeren til den relevante myndighed. Der kan dog være henvendelser, som vi vurderer kan have relevans for vores revisionsarbejde, og i de tilfælde vil det relevante fagkontor eventuelt tage kontakt til borgeren. 

Rigsrevisionens journalisering af borgerhenvendelser

Efter offentlighedslovens § 15 er der en pligt til at journalisere dokumenter, der modtages som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed, hvis dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Som udgangspunkt vil vi ikke journalisere borgerhenvendelser, men anvendes en borgerhenvendelse som led i vores revisionsarbejde, journaliseres henvendelsen i vores journaliseringssystem, og så vil reglerne om persondataforordningen gælde. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine data, her.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 21. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00