Beretning om gevinstrealisering i statslige it-projekter

Beretningen handler om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeriernes gevinstrealisering ved deres it-projekter har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har ministerierne haft en tilstrækkelig opfølgning på gevinstrealiseringen ved deres it-projekter?
  • Har ministerierne haft et tilstrækkeligt grundlag for at forvente de planlagte gevinster ved deres it-projekter?

Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes gevinstrealiseringer ved deres it-projekter har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at ministerierne i vidt omfang ikke har opnået eller ikke kender status for de forudsatte forbedringer og besparelser ved deres projekter. Rigsrevisionen anbefaler, at Statens It-råd på baggrund af undersøgelsens resultater vurderer, hvordan ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster kan forbedres.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.

Senest opdateret den 17. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00