Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af beslutningsprocesser for statslige it-projekter

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge beslutningsprocesser for statslige it-projekter. Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt.

Undersøgelsen vil omfatte 2 dele. Den ene del er en kortlægning af, hvad der generelt karakteriserer beslutningsfasen for statslige it-projekter. I den anden del vil Rigsrevisionen gennemføre en nærmere undersøgelse af, hvordan ministerierne bruger den viden, de får undervejs i beslutningsfasen, til at kvalificere mål og pris.

Senest opdateret den 24. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00