Beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene

Rigsrevisionens notat af 13. oktober 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2019 om regionernes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene.

Notatet er baseret på redegørelser fra sundheds- og ældreministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at indgå aftaler med regionerne om et fælles arbejde for udvikling og forbedring af den nationale omkostningsdataba­se, som på sigt kan bidrage til en mere effektiv økonomistyring
  • regionernes arbejde med at forbedre deres databaserede styringsgrundlag ved i hø­jere grad at anvende data om sammenhængen mellem aktiviteter og resurser fra de nationale data og/eller regionernes egne data.

Senest opdateret den 20. oktober 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00