Beretning om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen

Beretningen handler om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Børne- og Undervisningsministeriet har forvaltet AUB-ordningen tilfredsstillende i perioden 2009-2018. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Børne- og Undervisningsministeriet sikret, at der er balance mellem indtægter og udgifter i AUB-ordningen?
  • Har Børne- og Undervisningsministeriet fulgt op på, om AUB-ordningen har opfyldt formålet om at medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser? 

Rigsrevisionen vurderer, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke har forvaltet AUB-ordningen tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der ophobes en større og større egenkapital i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som er baseret på indbetalingerne fra de private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag forventer, at årets resultat i 2019 bliver 1,5 mia. kr., og at egenkapitalen ved udgangen af 2019 vil udgøre 4,6 mia. kr.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 24. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00