Beretning om momskontrollen

Rigsrevisionens notat af 4. september om svar på supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretningen

Rigsrevisionen har udarbejdet et faktuelt notat om baggrunden for fastsættelsen af Skatteministeriets foreløbige momstilsvar og Kammeradvokatens vurdering heraf. Notatet er udarbejdet som svar på et supplerende spørgsmål fremsat i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretning nr. 12/2019 om momskontrollen.

Der er i notatet redegjort for:

  • baggrunden for fastsættelsen af Skatteministerierets foreløbige momstilsvar
  • Kammeradvokatens vurdering af SKATs praksis frem til ultimo 2011 vedrørende foreløbige fastsættelser af moms.

Notatet er udarbejdet som en faktuel redegørelse og indeholder derfor ingen vurderinger.

Senest opdateret den 18. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00