Beretning om momskontrollen

Rigsrevisionens notat af 4. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2019 om momskontrollen.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets initiativer for at styrke opfølgningen over for virksomheder, der ikke angiver moms
  • Skatteministeriets initiativer for at styrke kontrollen med, at virksomheder angiver korrekt moms
  • Skatteministeriets initiativer for at styrke reaktionen over for virksomheder, der ikke betaler moms.

Senest opdateret den 15. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00