Beretning om kontrol med dyretransporter

Beretningen handler om Miljø- og Fødevareministeriets kontrol med dyretransporter og sanktionering af overtrædelser på området. Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for området, og Fødevarestyrelsen varetager kontrolopgaverne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018.

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret, at der er gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Konsekvensen af den mangelfulde kontrol har været en unødig stor risiko for, at grisene er kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i februar 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 5. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00