Beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Rigsrevisionens notat af 10. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2019 om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.  

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • resultatet af de 3 eksterne undersøgelser
  • arbejdet med at få udarbejdet nye skriftlige forretningsgange på indkøbsområdet, som lever op til regnskabsbekendtgørelsens krav til kontrol og dokumentation
  • arbejdet med kompenserende kontroller ved godkendelse af spærrede fakturaer
    – og dokumentationen heraf
  • systemunderstøttelsen af forretningsgangene på indkøbsområdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Senest opdateret den 31. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00