Beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Rigsrevisionens notat af 11. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2018 om universiteternes beskyttelse af forskningsdata.  

Notatet er baseret på en redegørelse fra uddannelses- og forskningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.   

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at inddrage universiteternes implementering af ISO 27001 i det systematiske tilsyn
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at etablere en tværgående trusselsvurdering for universiteterne
  • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets bestræbelser i forhold til, at universiteterne får identificeret og rettet op på eventuelle kritiske it-sikkerhedsbrister.

Senest opdateret den 23. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00