Beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat af 11. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2019 om sikring af grundvandet mod pesticider. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljøministeren og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

Overvågning af pesticider i grundvandet 

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at forbedre forvaltnings- og administra­tionsgrundlaget i forhold til grundvandsovervågningen
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at kunne opgøre den samlede mængde af pesticider i grundvandet og resultatet af det internationale gennemsyn af Miljøstyrelsens faglige vurderingsprincipper for overvågningen af grundvandet
  • Miljø- og Fødevareministeriets opfølgning på resultaterne af grundvandsscreeningen og om eventuelle forekomster af de pesticider, der blev nævnt i beretningen. 

Forvaltning af dispensationer til pesticider 

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at vurdere forvaltnings- og administrationsgrundlaget for dispensationer til pesticidmidler
  • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets evaluering af Miljøstyrelsens faglige metoder til vurdering af risiko for grundvandet, når der gives dispensationer til pesticidmidler
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at etablere et administrativt grundlag, der gør det muligt at anvende indberettede sprøjtejournaloplysninger i kontroløjemed
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at sikre et fuldstændigt datagrundlag for den risikobaserede kontrol.

Senest opdateret den 31. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00