Beretning om sikring af grundvandet mod pesticider

Beretningen handler om Miljø- og Fødevareministeriets sikring af grundvandet mod pesticider.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har en tilfredsstillende overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Miljø- og Fødevareministeriet en tilfredsstillende overvågning af grundvandet?
  • Har Miljø- og Fødevareministeriet en tilfredsstillende forvaltning af dispensationer til pesticidmidler?

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler har været kritisabel. Konsekvensen er en risiko for forurening af miljø og grundvand, som i sidste ende kan udgøre en risiko for vandforbrugernes sundhed.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2019.

Senest opdateret den 12. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00