Beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Rigsrevisionens notat af 10. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvorfor ca. 60 % af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
  • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier
  • Skatteministeriets initiativer for at sikre, at uberettigede fradrag stoppes inden even­tuel udbetaling
  • Skatteministeriets arbejde med at styrke vidensgrundlaget vedrørende selskabers regelefterlevelse på aktieområdet.

Senest opdateret den 18. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00