Beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Beretningen handler om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets indsats har været tilstrækkelig i forhold til at sikre en korrekt beskatning på aktieområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Skattestyrelsens indsats på borgerområdet været tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier?
  • Har Skattestyrelsens indsats på selskabsområdet været tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets indsats ikke har været helt tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier for borgere og selskaber. Skattestyrelsen har på borgerområdet automatiseret væsentlige dele af beskatningen af noterede aktier. Skattestyrelsen kan på de områder, hvor beskatningen ikke er automatiseret, fortsat forbedre indsatsen. På selskabsområdet mangler Skattestyrelsen grundlæggende viden for at kunne tilrettelægge og gennemføre en tilstrækkelig indsats. Konsekvensen er, at Skattestyrelsen ikke fuldt ud kan sikre, at borgere og især selskaber betaler den korrekte skat af deres aktier.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2019.

Senest opdateret den 15. november 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00