Beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager

Beretningen handler om sagsbehandlingstider og produktivitet for arbejdsskadesager. Den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) overtog i juli 2016 myndighedsansvaret for sagsbehandling af arbejdsskadesager fra Arbejdsskadestyrelsen. Rigsrevisionen har undersøgt udviklingen i sagsbehandlingstider og produktivitet i perioden 2011-2018.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet og AES har sikret, at arbejdsskadesager bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister, og at udviklingen i produktiviteten af sagsbehandlingen af arbejdsskadesager har været positiv. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Beskæftigelsesministeriet og AES sikret, at arbejdsskadesager bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister?
  • Har AES sikret en positiv udvikling i produktiviteten af sagsbehandlingen af arbejdsskadesager?

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet og AES over en længere periode ikke har sikret, at borgernes arbejdsskadesager i tilstrækkelig grad bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister. Undersøgelsen viser også, at AES ikke har sikret en positiv udvikling i produktiviteten af sagsbehandlingen, men at den derimod har været markant faldende i undersøgelsesperioden. Rigsrevisionens gennemgang af 200 sager viser, at ca. ⅔ af sagsbehandlingstiden af en arbejdsskadesag går med at afvente information fra eksterne aktører, der skal bidrage til at oplyse sagen, fx en læge eller en arbejdsgiver. Rigsrevisionen vurderer, at væsentligt kortere sagsbehandlingstider af arbejdsskadesager er betinget af, at AES hurtigere modtager den information fra eksterne aktører, som er nødvendig for at vurdere og træffe afgørelse i sagerne.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2018.

Senest opdateret den 12. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00