Beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Rigsrevisionens notat af 20. december 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Kulturministeriets implementering af initiativer, der skal forbedre tildelingen af tilskud, så det sikres, at tildelingskriterier er klare, at vurderinger følger offentliggjorte kriterier, og at der afgives korrekte og fyldestgørende afslag. Det skal samtidig sikres, at alle udvalg har nedskrevne strategier, at begrundelser for inhabilitet bliver meddelt Statens Kunstfonds bestyrelse, og at der i udvalgene er en ensartet praksis for, hvornår der indhentes reviderede budgetter og projektbeskrivelser ved tildeling af delvise tilsagn.
  • Kulturministeriets implementering af et initiativ, som skal forbedre opfølgningen på tilskud, så der sikres en højere grad af dokumenterbar, systematiseret og ensartet tilgang til evaluering af alle puljer.

Senest opdateret den 7. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00