Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Rigsrevisionens notat af 12. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2018 om revisionen af statens forvaltning i 2018. 

Notatet er baseret på redegørelser fra 12 ministre og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i deres forvaltning. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i kommende revisioner. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i kommende beretninger om revisionen af statens forvaltning. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af staten forvaltning i 2018 kan afsluttes.

Senest opdateret den 18. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00