Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2018

Rigsrevisionens notat af 27. november 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2018 om revisionen af statsregnskabet for 2018. 

Notatet er baseret på redegørelser fra samtlige ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2018 og til at forbedre forvaltningen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i den kommende beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2018 kan afsluttes.

Senest opdateret den 3. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00