Beretning om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav

Beretningen handler om indsatsen for at opkræve og inddrive politibøder og -krav.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriets og Skatteministeriets indsats for at opkræve og inddrive politibøder og -krav er tilfredsstillende. Rigsrevisionen undersøger derfor, dels om Justitsministeriet har sikret en tilstrækkelig opkrævning af politibøder og -krav, og om opkrævningen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, dels om Skatteministeriet har sikret en tilstrækkelig inddrivelse af politibøder og -krav, og om inddrivelsen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endelig undersøger Rigsrevisionen, om Justitsministeriet og Skatteministeriet har sikret, at de særlige sanktionsmuligheder, som tvangsbøder og brugen af forvandlingsstraf udgør, anvendes som tiltænkt.

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriets indsats for at opkræve politibøder og -krav og oversende disse til inddrivelse ikke er tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer også, at Skatteministeriets indsats for at inddrive politibøder og -krav er utilfredsstillende. Det er videre Rigsrevisionens vurdering, at de 2 ministeriers samarbejde for at sikre, at politibøder og -krav bliver betalt, ikke har været tilstrækkeligt.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018.

Senest opdateret den 5. september 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00