Beretning om information og kompensation til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Beretningen handler om DSB’s og Banedanmarks indsats for at informere og kompensere togpassagererne ved forsinkelser og aflysninger. 

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer DSB og Banedanmark en god trafikinformation ved forsinkelser og aflysninger?
  • Understøtter DSB, at passagererne får den kompensation, de har krav på, ved forsinkelser og aflysninger?

Rigsrevisionen vurderer, at DSB og Banedanmark ikke på tilfredsstillende vis informerer og kompenserer deres passagerer ved forsinkelser og aflysninger. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2018.

Senest opdateret den 10. maj 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00