Beretning om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Beretningen handler om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet har sikret, at Kriminalforsorgen fører et tilfredsstillende tilsyn med betinget dømte, afsonere med fodlænke og prøveløsladte samt sikrer beskæftigelse og kriminalitetsforebyggende indsatser til afsonere i fængsler og arrester. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Er Kriminalforsorgens tilsyn med betinget dømte tilfredsstillende?
  • Er Kriminalforsorgens tilsyn med fodlænkeafsonere og prøveløsladte tilfredsstillende?
  • Er Kriminalforsorgens beskæftigelsesindsats og kriminalitetsforebyggende indsats over for afsonere i fængsler og arrester tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2018.

Senest opdateret den 21. marts 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00