Beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde

Beretningen handler om bygningsselvejende uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet har sikret, at uddannelsesinstitutionerne udviser skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med deres finansiering af bygninger og grunde. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har de bygningsselvejende uddannelsesinstitutioner udvist sparsommelighed ved finansiering af bygninger og grunde?
  • Har Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet ført tilfredsstillende tilsyn med de bygningsselvejende uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde?

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at der udvises skyldige økonomiske hensyn. Undersøgelsen viser således, at nogle institutioner anvender risikofyldte finansielle instrumenter, samtidig med at de har en høj belåningsgrad. Endvidere viser undersøgelsen, at ministerierne ikke inddrager sektorens samlede eksponering i deres tilsyn, og at staten har trådt til, når en institution har været i økonomiske vanskeligheder. Konsekvensen af, at staten hidtil har sikret nødlidende institutioners videreførelse, er, at institutionerne kan øge gældsætningen uden risiko for konkurs.

Rigsrevision har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018.

Senest opdateret den 11. oktober 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00