Beretning om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Beretningen handler om folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Undervisningsministeriet i tilstrækkelig grad overvåger og understøtter folkeskolerne med henblik på, at alle elever aflægger de obligatoriske 9.-klasseprøver, som folkeskoleloven foreskriver. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Forbereder og understøtter Undervisningsministeriet implementeringen af lovændringen fra 2006, som gjorde det obligatorisk for alle folkeskoleelever at aflægge prøver, når de afslutter undervisningen på 9. klassetrin, ved at udarbejde regler og igangsætte initiativer i form af vejledning og rådgivning til skoler og kommuner?
  • Indsamler Undervisningsministeriet dækkende og retvisende data, og udarbejder ministeriet efterfølgende opgørelser og analyser, der i tilstrækkelig grad belyser 9.-klasseprøverne?
  • Indfanger Undervisningsministeriets tilsyn i tilstrækkelig grad skoler, som i flere på hinanden følgende år har mange elever, der ikke aflægger de obligatoriske 9.-klasseprøver? 

Rigsrevisionen vurderer, at Undervisningsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har overvåget området og understøttet folkeskolerne med henblik på, at elever afslutter 9. klasse med alle de obligatoriske 9.-klasseprøver, som folkeskoleloven foreskriver. 

Rigsrevisionen konstaterer, at Undervisningsministeriet på tilfredsstillende vis har understøttet implementeringen af lovændringen om de obligatoriske 9.-klasseprøver i folkeskolen, bl.a. ved formidling af regler og en generel informationsindsats. 

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Undervisningsministeriets tilsyn med folkeskolernes kvalitet ikke indfanger de skoler, som i flere på hinanden følgende år har mange elever, der, jf. registreringerne, ikke aflægger alle de obligatoriske 9.-klasseprøver. Det er derfor Rigsrevisionens vurdering, at tilsynet på dette område ikke er tilstrækkeligt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2018.

Senest opdateret den 15. marts 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00