Beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Rigsrevisionens notat af 11. februar 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2018 om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Skatteministeriets arbejde med at tilrettelægge kontrolindsatsen på eksportområdet mere hensigtsmæssigt, herunder i højere grad sanktionere virksomheder, som ikke overholder reglerne
  • Skatteministeriets fremtidige forvaltning af udbetaling af eksportgodtgørelse, herunder de videre overvejelser om selvanmelderordningens fortsatte eksistens.

Senest opdateret den 19. februar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00