Beretning om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer

Beretningen handler om refusion af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer (eksportgodtgørelse). 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret en tilfreds­stillende forvaltning af udbetaling af eksportgodtgørelse til selvanmeldere (virksomheder, der selv kan angive beløb til refusion i forbindelse med eksport af køretøjer). 

Derfor har Rigsrevisionen undersøgt, hvilken viden SKAT har haft om udviklingen i udbetaling af eksportgodtgørelse til selvanmeldere samt om uregelmæssigheder på området, siden selvanmelderordningen blev indført, og hvordan SKAT har reageret på denne viden. Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, hvordan SKAT har tilrettelagt kontrollen med selvanmeldere og deres værdifastsættelser, og om kontrolindsatsen afspejler SKATs viden om misbrug af ordningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med udbetalingen af eksportgodtgørelse til selvanmeldere er utilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2018.

Senest opdateret den 14. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00