Beretning om udredningsretten

Rigsrevisionens notat af 11. april 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2018 om udredningsretten. 

Notatet er baseret på redegørelser fra sundhedsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at skabe en fælles afklaring af, hvornår retten til hurtig udredning er overholdt
  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes arbejde med at styrke vejledningen og informationen til patienterne.

Senest opdateret den 23. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00