Beretning om udredningsretten

Beretningen handler om retten til hurtig udredning (herefter udredningsretten), som er en lovbunden patientrettighed. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, og Sundheds- og Ældreministeriet understøtter, at patienter har lige adgang til hurtig udredning. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Følger regionerne lovgivningen, når patienter udredes?
  • Bidrager vejledning og information til, at patienter udredes hurtigst muligt? 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at patienter har lige adgang til hurtig udredning, og at Sundheds- og Ældreministeriet i højere grad kan understøtte regionerne i at implementere udredningsretten korrekt. Regionerne har ikke implementeret lovgivningen om ret til hurtig udredning ens. Konsekvensen er, at det er usikkert, i hvilket omfang patienter får de rettigheder, de har krav på, og om de kan gøre brug af dem. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.

Senest opdateret den 14. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00