Beretning om behandling af konkurrencesager

Beretningen handler om konkurrencemyndighedernes behandlingen af konkurrencesager. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og SØIK’s styring af konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen besvarer føl­gende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af sager, hvor virksomheder har overtrådt konkurrenceloven, understøttet en effektiv sagsbehandling?
  • Har SØIK’s styring af strafferetlige konkurrencesager understøttet en effektiv sagsbehandling?
  • Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af fusionssager understøttet en effek­tiv sagsbehandling? 

Rigsrevisionen vurderer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og SØIK’s styring af konkurrencesager ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.

Senest opdateret den 12. september 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00