Beretning om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Rigsrevisionens notat af 22. november 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2017 om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Notatet er baseret på en redegørelse fra uddannelses- og forskningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets initiativer i forlængelse af ministerens oplysning om, at der er behov for et fælles grundlag for at måle de studerendes tidsforbrug
  • hvorvidt Uddannelses- og Forskningsministeriets dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner medfører, at de studerende på uddannelserne i gennemsnit studerer med et tidsforbrug svarende til fuld tid.

Senest opdateret den 27. november 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00