Beretning om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner

Beretningen handler om forvaltningen af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Uddannelses- og Forskningsministeriet har sikret en tilfredsstillende forvaltning af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Uddannelses- og Forskningsministeriet fastlagt rammer for, hvordan uddannelsesinstitutionerne skal forvalte ECTS-point?
  • Monitorerer uddannelsesinstitutionerne de studerendes tidsforbrug systematisk, og kan institutionerne sandsynliggøre (og dermed dokumentere), at de udbyder fuldtidsuddannelser?
  • Inddrager udvalgte uddannelsesinstitutioner viden om de studerendes tidsforbrug ved tilrettelæggelsen af uddannelserne? 

Rigsrevisionen vurderer, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af ECTS-point på de videregående uddannelsesinstitutioner. Ministeriet har ikke sikkerhed for, at alle videregående uddannelser tilrettelægges som fuldtidsuddannelse, hvor et års normeret studietid reelt forudsætter, at de studerende bruger den tid, der svarer til 60 ECTS-point. Ministeriet har dermed heller ikke vished om, at ministeriet får det, der betales for med uddannelsestilskuddet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.

Senest opdateret den 22. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00