Beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Rigsrevisionens notat af 3. oktober 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU. 

Notatet er baseret på redegørelser fra uddannelses- og forskningsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget.
  • status på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen.

Senest opdateret den 9. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00