Beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Beretningen handler om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) anvendelse af laboratoriepuljemidler­ne bevilget på Akt 77 25/4 2013. Midlerne blev bevilget til at opføre nye veterinære laboratorie- og staldfaciliteter på DTU Lyngby Campus. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DTU har anvendt hele eller dele af bevillingen på 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen i overensstemmelse med Akt 77. Derudover har vi undersøgt, om Uddannelses- og Forskningsministeriet har orienteret Finansudvalget om væsentlige ændringer af laboratorie­byggeriet på DTU. 

Rigsrevisionen konstaterer, at laboratoriepuljemidlerne på 80,3 mio. kr. bevilget på Akt 77 ikke er anvendt til byggeri af veterinærlaboratoriet på DTU. Bygningsstyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke forventer at udbetale de 80,3 mio. kr. til veterinærlaboratoriet, og at midlerne forbliver i laboratoriepuljen, hvis de ikke udbetales. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i april 2018 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 20. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00