Beretning om udflytning af statslige arbejdspladser

Rigsrevisionens notat af 26. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2017 om udflytning af statslige arbejdspladser.

Notatet er baseret på redegørelser fra erhvervsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, ministeren for offentlig innovation, transport-, bygnings- og boligministeren og miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i de udflyttede institutioners produktion.

Senest opdateret den 2. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00