Beretning om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR

Beretningen handler om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR i perioden 2012-2017. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet har sikret, at DR’s bestyrelse har fastsat rammer for direktionens lønforhold, og om direktionen har forvaltet lønforholdene for øvrige chefer i DR tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at DR’s direktion har forvaltet lønforholdene i DR tilfredsstillende. Imidlertid har DR’s bestyrelse ikke fastsat nedskrevne rammer for direktionens lønforhold, som bidrager til at sikre, at direktionen ikke er lønførende, og Kulturministeriet har ikke sikret, at sådanne rammer blev fastsat. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i november 2017 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 21. marts 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00