Beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser

Rigsrevisionens notat af 28. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydeser.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministrene planlægger at iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at sik­re, at kontrakten med en kommende leverandør af tolkeydelser lever op til krave­ne til kvaliteten af tolkeydelserne
  • Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med og implementering af certificerings­ordningen på sundhedsområdet samt Justitsministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets samarbejde om at analyse­re mulighederne for at udbrede certificeringsordningen til andre områder i den offentlige sektor, med henblik på at behovet for tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet imødekommes
  • ministeriernes og regionernes arbejde med at etablere et tilfredsstillende tilsyn med myndighedernes brug af tolke og kvaliteten af tolkeydelserne.

Senest opdateret den 2. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00