Beretning om tilskud på fiskeriområdet

Rigsrevisionens notat af 11. februar 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeriområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

Udenrigsministeriets forvaltning af grundbetingelsen 

  • Udenrigsministeriets arbejde med at udarbejde nye regler, der implementerer EU’s strafpointsystem
  • Udenrigsministeriets initiativer med at udarbejde et operationelt administrationsgrundlag for strafpointsager
  • Udenrigsministeriets arbejde med at sikre, at grundbetingelsen for at modtage tilskud administreres i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • Udenrigsministeriets arbejde med at opdatere Fiskeristyrelsens Overtrædelsesregister.

Udenrigsministeriets forvaltning af de øvrige væsentlige krav

  • Udenrigsministeriets arbejde med at anvende de rette støttesatser
  • Udenrigsministeriets arbejde med at administrere tilskudsberettiget udstyr på fiskefartøjer i overensstemmelse med regelgrundlaget
  • Udenrigsministeriets arbejde med at opdatere administrationsgrundlaget, så det tager højde for kontrol af væsentlige krav for at opretholde tilskud
  • Udenrigsministeriets arbejde med at udbygge administrationsgrundlaget, herunder etablere den nødvendige kontrol, og resultatet af ministeriets screening af alle sager med henblik på at undersøge for svig og vurdering af tilbagebetalingskrav.

Senest opdateret den 19. februar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00