Beretning om tilskud på fiskeriområdet

Beretningen handler om Udenrigsministeriets forvaltning af tilskud under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (herefter EHFF) i perioden 2014-2017. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet har en korrekt forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet på fiskeriområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Udenrigsministeriet en forvaltning, der gør ministeriet i stand til at vurdere, om grundbetingelsen for at modtage og beholde et tilskud fra EHFF-programmet er overholdt?
  • Har Udenrigsministeriet sikret, at en række øvrige væsentlige krav for at kunne modtage og beholde tilskud er overholdt?

Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af tilskudsordninger under EHFF-programmet samlet set har været meget kritisabel. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen. Undersøgelsen udspringer af en løbende tilskudsrevision af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som Rigsrevisionen udførte i efteråret 2017.

Senest opdateret den 23. oktober 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00