Beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 6. december 2019

Beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne afslutter denne beretningssag om Signalprogrammet, men vil fortsat nøje følge implementeringen af programmet."

Statsrevisorerne, den 6. december 2019

Senest opdateret den 29. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00