Beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

Rigsrevisionens notat af 27. november 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultaterne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets eksterne kvalitetssikring af Signalprogrammets nye tidsplaner og økonomi, herunder planerne for at reducere risikoen forbundet hermed
  • hvorvidt Banedanmark etablerer et solidt grundlag for at vurdere, om Signalprogrammets tidsplaner fremadrettet kan overholdes, herunder sikrer sammenhæng mellem aktiviteter, tid og økonomi
  • hvorvidt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sikrer, at oplysninger fra Banedanmark, herunder oplysninger til Folketinget, afspejler Signalprogrammets aktuelle fremdrift. 

Rigsrevisionen finder Transportministeriets, herunder Banedanmarks, initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Banedanmark forventer først at afslutte Signalprogrammet i 2030, og Rigsrevisionen skal derfor understrege, at selv om der nu er gennemført initiativer til at forbedre styringen, er der fortsat væsentlige risici i programmet.

Senest opdateret den 3. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00