Beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2016 om forsinkelsen af Signalprogrammet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transport-, bygnings- og boligministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultaterne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets eksterne kvalitetssikring af Signalprogrammets nye tidsplaner og økonomi, herunder planerne for at reducere risikoen forbundet hermed
  • hvorvidt Banedanmark etablerer et solidt grundlag for at vurdere, om Signalprogrammets tidsplaner fremadrettet kan overholdes, herunder sikrer sammenhæng mellem aktiviteter, tid og økonomi
  • hvorvidt Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement sikrer, at oplysninger fra Banedanmark, herunder i orienteringer til Folketinget, afspejler Signalprogram­mets aktuelle fremdrift.

Senest opdateret den 16. maj 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00