Beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet

Beretningen handler om SKATs kontrol og vejledning i forbindelse med borgeres og virksomheders fortoldning af importvarer fra lande uden for EU. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om SKATs kontrol og vejledning i tilstrækkelig grad bidrager til at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte told i forhold til den legale import af varer, der er angivet til SKAT. Undersøgelsen omfatter ikke SKATs kontrol med import af illegale varer. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Tilrettelægger og gennemfører SKAT toldkontrollen af den legale vareimport, så den får så stor effekt som muligt?
  • Har SKAT en tilstrækkelig vejledningsindsats på toldområdet? 

Rigsrevisionen vurderer, at SKAT ikke tilrettelægger og gennemfører toldkontrollen af den legale vareimport, så den får så stor effekt som muligt, og at SKATs vejledningsindsats på væsentlige områder ikke er tilstrækkelig. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2017.

Senest opdateret den 15. december 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00