Beretning om togenes punktlighed

Beretningen handler om DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå det fælles mål for kundepunktlighed for DSB’s trafik på fjern- og regionalbanen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå kundepunktlighedsmålet har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har DSB i samarbejde med Banedanmark udarbejdet en robust køreplan?
  • Har DSB’s indsats for at nå kundepunktlighedsmålet været tilfredsstillende?
  • Har Banedanmarks indsats for at nå kundepunktlighedsmålet været tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at resultatet af DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå kundepunktlig­heds­­målet ikke har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at DSB og Banedanmark løbende har arbejdet med at forbedre kundepunktligheden og nedbringe de største årsager til forsinkelser. Denne indsats har haft en positiv effekt i 2017, men kundepunktligheden ligger stadig under målet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2016.

Senest opdateret den 11. oktober 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00