Beretning om energispareordningen

Rigsrevisionens notat af 5. december 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2016 om energispareordningen. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets brug af nye udvælgelsesmetoder i forbindelse med de årlige stikprøvekontroller
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets opfølgning på, om energiselskaber trækker underkendte energibesparelser fra i deres indberetninger
  • Energitilsynets kontrol med energiselskabernes omkostninger til energispareordningen
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bagudrettede kontroller af forhold om mistanke om misbrug af energispareordningen, herunder også den bagudrettede kontrol af forholdet om mulig krydssubsidiering mellem koncernforbundne selskaber
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets nye værktøjer til kontrol med energiselskabernes egenkontrol.

Senest opdateret den 12. december 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00